MICRO BBS E-500 GSMICRO BBS I30MICRO BBS U-4120MICRO BBS U-4520MIXER BBS  EX-2000

 

Pro Asia Electronics Co.,Ltd

Địa chỉ:      Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.              Điện thoại:   0995 666 555  -  091 550 8880

Hotline:      024 22 666 555         -          0995 666 555                Email: info@bbsprosound.vn                  Website: www.bbsprosound.vn

         

 

Hệ thống phân phối sản phẩm của Pro Asia Electronics: 

 

pro_asia     sonics     bbsprosound     microphone     lewitt    camerax

 

 

Vị trí Showroom:

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn trở thành đại lý.

Hotline:  024 22 666 555  /  0995 666 555       -  Email:  info@bbsprosound.vn          - Website:      www.bbsprosound.vn

 

 


© 2021 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.      All rights reserved.   

Địa chỉ:            Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                                Điện thoại:   091 550 8880   -  0995 666 555

Hotline:       024 22 666 555          -          0995 666 555                  Email: info@bbsprosound.vn              Website: www.bbsprosound.vn

   

      

                                                                  

             logo_pro_asia